top of page
Wolfsbarsch / Loup de mer
Lat: Dicentrarchus Labrax

TR: Levrek
ENG: Sea bass
ESP: Lubina / Robalo
IT: Spigola / Branzino
FR: Loup de mer / bar

Wolfsbarsch / Loup de mer

 • Details:

  Produktionsmethode: Aus Aquakultur

  Fanggebiet / Herkunft: / Griechenland ; Türkei

  Fangmethode:

  Verpackungseinheit: 6 kg / 10 kg ( 1103 / 1104 )

 • Fischgrößen:

  - 300/400    gr. (1100)

  - 400/600    gr. (1101)

  - 600/800    gr. (1102)

  - 800/1.000 gr. (1103)

  -   +    1.000 gr. (1104)

bottom of page